การบริการสำหรับองค์กร

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เราช่วยคุณจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และชำนาญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที

การบริการสำหรับองค์กร

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่หรือจะเป็นคนต่างชาติที่ต้องการเริ่มธุรกิจหรือร่วมลงทุนในประเทศไทย คุณจะประหลาดใจที่ทราบว่ารัฐบาลได้เอื้ออำนวยให้การจัดตั้งบริษัทมีขั้นตอนที่ลดลงและสะดวกมากขึ้น

จากการที่รัฐบาลสนับสนุนด้วยสิทธิทางภาษีและลดความยุ่งยากของการขอใบอนุญาตทำงาน ทำให้ทั้งผู้ประกอบการไทยและชาวต่างชาติได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการลงทุนในประเทศไทยในหลายๆธุรกิจ

ผู้ประกอบการต่างๆสามารถเลือกประเภทธุรกิจได้มากมาย แต่พึงระลึกว่าแต่ละธุรกิจก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ต้องคำนึงแตกต่างกัน

ที่ โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส เราช่วยคุณเลือกโครงสร้างทางธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ

การมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในการก่อตั้งกิจการในประเทศไทยเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากในปัจจุบัน ด้วยระเบียบวิธีการขั้นตอนในการจัดตั้งนั้นซับซ้อน พันธมิตรที่เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณก่อตั้งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ที่ โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส ด้วยความชำนาญในการจัดตั้งบริษัทของเรา เราจึงเป็นพันธมิตรที่วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือก้าวไปสู่การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เราสามารถช่วยคุณให้สำเร็จได้ตามที่ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท … ติดต่อเรา

ติดต่อเรา