การบริการสำหรับองค์กร

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

การบริการสำหรับองค์กร

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

การซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนั้นมีความต้องการสูงมากในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของไทยนั้นไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดิน แต่กฎหมายก็ยังเอื้ออำนวยให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้โดยมีข้อจำกัดด้านสัญชาติน้อยกว่า ตาม พรบ.อาคารชุด

ชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถถือครองคอนโดมิเนียมได้ ถ้าคอนโดมิเนียมห้องนั้นอยู่ในโควต้าส่วนที่ขายให้ชาวต่างชาติได้ หมายความว่าห้องทั้งหมดของคอนโดมิเนียมนั้น 49% สามารถขายให้กับชาวต่างชาติได้ และ 51% จะต้องถือครองโดยชาวไทย

คอนโดมิเนียมจะต้องจดทะเบียนอาคารชุดตาม พรบ. อาคารชุด โดยจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน และจะได้รับเอกสารสิทธิของแต่ละห้องจากรัฐ (โฉนด)

ในส่วนของชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดมิเนียมนั้นไม่มีข้อจำกัดในเรนื่องสัญชาติ ชาวต่างชาติที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย (ซึ่งไม่ได้เจาะจงวีซ่าในการเข้ามาในประเทศ) สามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามมาตรา 19 ใน พรบ. อาคารชุด

การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ถ้าคุณต้องการข้อมูลในการซื้อ และจดทะเบียนคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราได้

ติดต่อเรา