การบริการส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตขับขี่

คุณต้องการได้รับใบอนุญาตขับขี่ใช่มั้ย? ถ้าคุณไม่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอาจจะเป็นงานยากทีเดียว หรือให้เราช่วยประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร

การบริการส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตขับขี่

Expat ที่ต้องการขับรถในประเทศไทยควรขอรับใบอนุญาตขับขี่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนการที่จะได้รับใบอนุญาตินั้นผู้ขอรับจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี มีสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ
แม้ว่าแบบฟอร์มที่ต้องกรอกส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย แต่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐานได้จึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ แต่หากคุณไม่เข้าใจภาษาไทยเลยอาจจะต้องลำบากและเสียเวลามาก
เอกสารที่ต้องใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างบางครั้ง แต่โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ
– สำเนา หนังสือเดินทางหน้าแรก
– สำเนา หนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ
– สำเนา หนังสือเดินทางหน้าที่มีการตรวจลงตราขาเข้าประเทศครั้งล่าสุด
– ตม.6 บัตรขาออก
– หนังสือรับรองที่อยู่จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หรือจากสถานทูตของผู้ขอรับ) อายุไม่เกิน 30 วัน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมรับรองสำเนา
– ใบรับรองแพทย์ จากคลีนิค หรือโรงพยาบาล อายุไม่เกิน 30 วัน
ขอรับใบอนุญาตขับขี่
การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องอาจต้องใช้เวลาและสร้างความเครียดให้คุณได้ คุณอาจเลือกให้เราดูแลเพื่อที่คุณจะไปทดสอบและสามารถขับรถในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย เราพร้อมช่วยคุณ

ติดต่อเรา