การบริการส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า

ถ้าต้องการทำงานในประเทศไทย คุณต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน ด้วยการทำงานที่เป็นขั้นตอนของเราสามารถช่วยคุณให้ได้รับใบอนุญาตทำงานได้ไม่ยุ่งยาก และแนะนำอย่างใกล้ชิด

การบริการส่วนบุคคล

ขอรับใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า

สำหรับชาวต่างชาติ การทำงานในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตทำงานนั้นเป็นเอกสารราชการที่ระบุตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัทที่ชาวต่างชาติคนนั้นทำงานด้วย และเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
โดยปกติ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย วีซ่าที่ได้รับจะไม่สามารถทำงานได้ ถ้าไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องจึงไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ ชาวต่างชาติที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยจึงต้องได้รับวีซ่าที่ถูกต้องก่อน
ดังนั้น เพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาติต้องได้วีซ่าประเภท Non-Immigrant และต้องได้รับก่อนเข้ามาประเทศไทย
เมื่อได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant แล้ว ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ โดยกระบวนการใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ซึ่งจะดำเนินการโดยกระทรวงแรงงาน
ชาวต่างชาติยังคงต้องมีใบอนุญาตทำงานตราบที่เขายังมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant หรือ Resident รวมถึงนายจ้างที่สามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และจะต้องไม่ทำอาชีพที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทำ

ติดต่อเรา