การบริการส่วนบุคคล

จดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

คุณต้องการซื้อที่ดิน หรือต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เราช่วยแนะนำคุณให้ผ่านได้ไม่ยาก

การบริการส่วนบุคคล

จดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับระบบประมวลกฎหมายในกลุ่มประเทศยุโรป และนำแง่มุมจากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้ จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีลักษณะแบบเดียวกับของชาติตะวันตก

สิ่งที่ทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมีความแตกต่างและยุ่งยากสำหรับคนต่างชาติคือตามกฎหมายที่ดินนั้นไม่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองที่ดิน ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่คนต่างชาติจะมีสิทธิอันชอบธรรมในบ้านและที่ดินในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ยังมีความน่าสนใจ ทั้งในเหตุผลทางธุรกิจหรือการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือพักผ่อนในวัยเกษียณ แม้ว่าประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม แต่ก็มีความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเลือกสรรอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกใจ ทั้งความซับซ้อนของกฎระเบียบและวัฒนธรรมทางธุรกิจซึ่งคนต่างชาติไม่คุ้นเคย แต่เรา โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส มีความชำนาญในกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กฎ ระเบียบต่างๆ และช่วยปกป้องสิทธิในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติหลายๆคนปรารถนาที่จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แต่ต้องสับสนกับข้อมูลและคำแนะนำผิดๆในอินเตอร์เน็ท แท้จริงแล้วเป็นไปตามบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงตามกฎหมายที่ดิน ในเรื่องเงื่อนไขและข้อจำกัดในการซื้อหรือได้สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เรายินดีนำทางคุณผ่านอุปสรรคและจดทะเบียนได้โดยไม่ยาก

จดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ถ้าคุณตัตสินใจที่จะซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หรือคุณต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เราก็สามารถช่วยให้ระยะเวลาสั้นลงได้

ติดต่อเรา