การบริการสำหรับองค์กร

บริการทำบัญชีและสอบบัญชี

คุณสามารถดำเนินธุรกิจของคุณด้วยใบอนุญาตที่จำเป็น เราให้บริการขอรับใบอนุญาตต่างๆสำหรับกิจการแต่ละขนาด และแต่ละประเภท

การบริการสำหรับองค์กร

บริการทำบัญชีและสอบบัญชี

ความถูกต้องแม่นยำเป็นหัวใจของการจัดทำงบการเงินประจำปี ความน่าเชื่อถือของบริษัทของคุณจะลดลงถ้างบการเงินมีตัวเลขที่ผิดพลาดหรือข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีของคุณต้องมีความสามารถและรอบรู้ เพราะขั้นตอนต่างๆนั้นต้องถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทย

ที่ โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส เราให้บริการการสอบบัญชีด้วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีระบบรองรับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานต่างๆจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้าด้วย ความโปร่งใสของเรายังครอบคลุมถึงค่าบริการที่ครอบคลุมกระบวนการสอบบัญชีทั้งหมด คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการสอบบัญชีที่เป็นมืออาชีพ ไม่เพียงแค่ลงลายมือชื่อในงบเท่านั้น

ผู้สอบบัญชีของเราที่มีความสามารถและประสบการณ์ ปฎิบัติงานอย่างแม่นยำและโปร่งใส สะท้อนถึงมาตรฐานการสอบบัญชีระดับสูง ซึ่งคุณสามารถใช้อ้างอิงในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจต่อไป

บริการทำบัญชีและสอบบัญชี
ถ้าคุณต้องการใช้เวลาที่มีค่ากับภารกิจอื่นและฝากงานบัญชีและสอบบัญชีไว้กับผู้เชี่ยวชาญซักคน … ติดต่อเรา

ติดต่อเรา