การบริการสำหรับองค์กร

บริการงานเลขานุการองค์กร

ถ้าต้องการทำงานในประเทศไทย คุณต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน ด้วยการทำงานที่เป็นขั้นตอนของเราสามารถช่วยคุณให้ได้รับใบอนุญาตทำงานได้ไม่ยุ่งยาก และแนะนำอย่างใกล้ชิด

การบริการสำหรับองค์กร

บริการงานเลขานุการองค์กร

งานเลขานุการองค์กรมีความสำคัญมากต่อการเริ่มต้นธุรกิจ โดยภาระหน้าที่บางอย่างของผู้บริหารได้รับการมอบหมายให้กับตำแหน่งที่มีคุณค่านี้ การมอบหมายภาระนี้จะถูกทำโดยผู้บริหารของบริษัท หรือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่

อย่างไรก็ดีโดยกฎหมายแล้วไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องมีตำแหน่งเลขานุการ แต่เป็นคนที่มีความสามารถที่จะดูแลให้การดำเนินการของบริษัทรวบรวมและบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เลขานุการยังสามารถช่วยเก็บข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วย

ที่ โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส เราให้บริการงานเลขานุการที่จะเป็นตัวแทนให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย ความชำนาญและประสบการณ์ของเราสามารถช่วยคุณในเรื่องการบันทึกข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด คุณจะมั่นใจได้ว่าเราได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถสูง และดูแลตามความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เราสามารถนำเสนอรูปแบบและอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

บริการงานเลขานุการองค์กร
ถ้าคุณต้องการเลขานุการสำหรับบริษัทของคุณ … ติดต่อเรา

ติดต่อเรา